Advanced Office Password Recovery

Återställ, radera eller komma förbi lösenord som skyddar dokument och skapas med olika kon-torspaket. Hacking lösenord till Microsoft Office-dokument och filer i format OpenOffice, Apple iWork och Hangul Office.

 • Lösenord hacking till alla moderna kontorsdokument
 • Det snabbaste verktyget för att återställa kontorsdokument på marknaden med användning av lågnivå-optimering och GPU-acceleration
 • Använder alla kända metoder för att komma forbi systemskydd och tricks i Office för snabb återställning
 • Flera videokort jobbar i 200 gånger snabbare än en enda processor
 • Kombinering av urvalsmetod, ordbok och expansion av attacker i ett enkelt arbetsflöde

Stöder: alla versioner av Microsoft Office, OpenOffice, Hangul Office, Apple iWork, GPU-acceleration med AMD och NVIDIA videokort, heterogen databehandling

Home Edition $ 49
Standard Edition $ 99
Professional Edition $ 249
Köp

Gain Access to Password-Protected Documents

Advanced Office Password Recovery unlocks documents created with all versions of Microsoft Office from the ancient 2.0 to the modern 2019, and supports documents in OpenDocument and Hangul Office formats. The tool can recover passwords for Microsoft Word, Excel, Access, Outlook, Project, Money, PowerPoint, Visio, Publisher and OneNote, all OpenOffice applications, and all applications comprising the Hangul Office suite.

Baster Attacks with GPU Acceleration

Microsoft has strengthened password protection in Office 2007, further improving its strength in Office 2013. OpenDocument and Hangul Office formats are equally strong. With computation-intensive encryption used in latest versions of Microsoft Office, password recovery tools relying solely on computer’s CPU are no longer able to provide reasonable recovery times.

To further boost the recovery speed, Elcomsoft enables support for multiple video cards and simultaneous operation of all CPU and GPU cores. All or some CPU/GPU cores can be designated to the password recovery task, enabling maximum performance or allowing for nonintrusive background processing. The latest generation of [ElcomSoft GPU acceleration technology][gpu] supports unlimited numbers of AMD or NVIDIA boards including the latest generation of high-performance accelerators.

Note for Hangul Office users: GPU acceleration is available for Hangul Office spreadsheet application (Hancell), and is not available for its text processing application (Hanword).

Instant Access to Password-Protected Documents

Not all passwords are equally strong. Advanced Office Password Recovery provides instant access to many types of password-protected documents, including those created in Microsoft Word and Excel versions 97 and 2000. Later versions of Microsoft Word and Excel save documents and spreadsheets in compatibility mode by default making them available for instant password recovery.

By carefully analyzing the algorithms and implementations of password protection in different versions of Microsoft Office applications, ElcomSoft developed work-around solutions that allow recovering certain kinds of passwords instantly instead of performing lengthy attacks. Advanced Office Password Recovery is well aware of the various methods of password protection, and implements all the tricks that allow you to recover protected documents in a matter of seconds.

Compatibility Chart

- AOPR Home AOPR Standard AOPR Professional
GPU acceleration
Number of CPUs supported 1 4 ALL
Number of GPUs supported - 1 ALL
Microsoft Word (versions: from 2.0 to 2019)
Password to Open
Password to Modify
Document Protection Password
VBA Project Password -
Microsoft Excel (versions: from 3.0 to 2019)
Password to Open
Password to Modify
Workbook Password
Shared Workbook Password
Sheet Passwords
VBA Project Password -
Unlocking XLA Add-In -
Microsoft Access (versions: from 2.0 to 2019)
Password to Open
User and Group Level Passwords - -
Database Owner and Security ID - -
VBA Project Password - -
Microsoft Outlook (versions: from Outlook 97 to Outlook 2019)
Password to Open (PST-Files) -
VBA Project Password -
E-Mail Accounts stored Passwords -
Microsoft Project, Microsoft PowerPoint
Password to Open - -
Password to Modify - -
VBA Project Password - -
Microsoft OneNote
Password to Open - -
Microsoft Money (versions: from 2.0 to Money 2008)
Password to Open - -
Stored MS Passport Passwords - -
Open Document (1.0, 1.1, 1.2)
Word processing - Password to Open -
Spreadsheets - Password to Open -
Presentations - Password to Open -
Graphics/drawing - Password to Open -
Formulae - Password to Open -
Apple iWork (versions 2009 & 2013/2014)
Pages - Password to Open -
Numbers - Password to Open -
Keynote - Password to Open -
Hangul Office (versions 2010 & 2014)
Hanword - Password to Open - -
Hancell - Password to Open - -
Other applications/passwords
Microsoft Visio, Microsoft Publisher (VBA Project) - -
All Applications with VBA ("Backdoor" feature) - -

Advanced Office Password Recovery. AOPR. Microsoft Office 2007

Advanced Office Password Recovery. Hancell 2010/2014

Advanced Office Password Recovery. MS Office 2010

Advanced Office Password Recovery. AOPR. Microsoft Office 2013-2016

Advanced Office Password Recovery. OpenDocument (AES 256)

Systemkrav

Windows

 • Windows 10/8.1/8 (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2019/2016/2012

Information om produktversion

Advanced Office Password Recovery v.6.37.2135

25 July, 2019

 • minor bugs were fixed

Avinstallationsprocedur: För att avinstallera produkten följ standardproceduren via Kontrollpanelen - Program och funktioner eller använd motsvarande Avinstallation-länk från produktens mapp i Windows Start-menyn.

Systemkrav

Windows

 • Windows 10/8.1/8 (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2019/2016/2012

Information om produktversion

Advanced Office Password Recovery v.6.37.2135

25 July, 2019

 • minor bugs were fixed

Avinstallationsprocedur: För att avinstallera produkten följ standardproceduren via Kontrollpanelen - Program och funktioner eller använd motsvarande Avinstallation-länk från produktens mapp i Windows Start-menyn.

Köp Advanced Office Password Recovery

Home Edition
$ 49
Standard Edition
$ 99
Professional Edition
$ 249
Köp