Advanced Office Password Recovery

Odzyskiwanie, usuwanie i zastępowanie haseł chroniących dokumenty utworzone za pomocą różnych pakietów biurowych oraz łamanie haseł do dokumentów i plików Microsoft Office OpenOffice, Apple iWork i Hangul Office.

 • Hakowanie haseł do najnowszych dokumentów biurowych
 • Najszybsze narzędzie do odzyskiwania dokumentów biurowych na rynku dzięki optymalizacji niskiego poziomu i akceleracji GPU
 • Wykorzystywanie luk i wszystkich znanych ścieżek obejścia ochrony w programach rodziny Office do natychmiastowego odzyskiwania
 • Kilka kart graficznych może skutkować 200 razy zwiększoną wydajnością niż w przypadku wykorzystania pojedynczego procesora. XXX
 • Łącznie zaawansowanych ataków, słownikowych i typu brute-force w ramach jednego zadania

Wsparcie: wszystkie wersje Microsoft Office, OpenOffice, Hangul Office, Apple iWork, akcelerację GPU z kartami graficznymi AMD i NVIDIA, przetwarzanie heterogeniczne

Home Edition $ 49
Standard Edition $ 99
Professional Edition $ 249
Zamów teraz

Gain Access to Password-Protected Documents

Advanced Office Password Recovery unlocks documents created with all versions of Microsoft Office from the ancient 2.0 to the modern 2019, and supports documents in OpenDocument and Hangul Office formats. The tool can recover passwords for Microsoft Word, Excel, Access, Outlook, Project, Money, PowerPoint, Visio, Publisher and OneNote, all OpenOffice applications, and all applications comprising the Hangul Office suite.

Baster Attacks with GPU Acceleration

Microsoft has strengthened password protection in Office 2007, further improving its strength in Office 2013. OpenDocument and Hangul Office formats are equally strong. With computation-intensive encryption used in latest versions of Microsoft Office, password recovery tools relying solely on computer’s CPU are no longer able to provide reasonable recovery times.

To further boost the recovery speed, Elcomsoft enables support for multiple video cards and simultaneous operation of all CPU and GPU cores. All or some CPU/GPU cores can be designated to the password recovery task, enabling maximum performance or allowing for nonintrusive background processing. The latest generation of [ElcomSoft GPU acceleration technology][gpu] supports unlimited numbers of AMD or NVIDIA boards including the latest generation of high-performance accelerators.

Note for Hangul Office users: GPU acceleration is available for Hangul Office spreadsheet application (Hancell), and is not available for its text processing application (Hanword).

Instant Access to Password-Protected Documents

Not all passwords are equally strong. Advanced Office Password Recovery provides instant access to many types of password-protected documents, including those created in Microsoft Word and Excel versions 97 and 2000. Later versions of Microsoft Word and Excel save documents and spreadsheets in compatibility mode by default making them available for instant password recovery.

By carefully analyzing the algorithms and implementations of password protection in different versions of Microsoft Office applications, ElcomSoft developed work-around solutions that allow recovering certain kinds of passwords instantly instead of performing lengthy attacks. Advanced Office Password Recovery is well aware of the various methods of password protection, and implements all the tricks that allow you to recover protected documents in a matter of seconds.

Compatibility Chart

- AOPR Home AOPR Standard AOPR Professional
GPU acceleration
Number of CPUs supported 1 4 ALL
Number of GPUs supported - 1 ALL
Microsoft Word (versions: from 2.0 to 2019)
Password to Open
Password to Modify
Document Protection Password
VBA Project Password -
Microsoft Excel (versions: from 3.0 to 2019)
Password to Open
Password to Modify
Workbook Password
Shared Workbook Password
Sheet Passwords
VBA Project Password -
Unlocking XLA Add-In -
Microsoft Access (versions: from 2.0 to 2019)
Password to Open
User and Group Level Passwords - -
Database Owner and Security ID - -
VBA Project Password - -
Microsoft Outlook (versions: from Outlook 97 to Outlook 2019)
Password to Open (PST-Files) -
VBA Project Password -
E-Mail Accounts stored Passwords -
Microsoft Project, Microsoft PowerPoint
Password to Open - -
Password to Modify - -
VBA Project Password - -
Microsoft OneNote
Password to Open - -
Microsoft Money (versions: from 2.0 to Money 2008)
Password to Open - -
Stored MS Passport Passwords - -
Open Document (1.0, 1.1, 1.2)
Word processing - Password to Open -
Spreadsheets - Password to Open -
Presentations - Password to Open -
Graphics/drawing - Password to Open -
Formulae - Password to Open -
Apple iWork (versions 2009 & 2013/2014)
Pages - Password to Open -
Numbers - Password to Open -
Keynote - Password to Open -
Hangul Office (versions 2010 & 2014)
Hanword - Password to Open - -
Hancell - Password to Open - -
Other applications/passwords
Microsoft Visio, Microsoft Publisher (VBA Project) - -
All Applications with VBA ("Backdoor" feature) - -

Advanced Office Password Recovery. AOPR. Microsoft Office 2007

Advanced Office Password Recovery. Hancell 2010/2014

Advanced Office Password Recovery. MS Office 2010

Advanced Office Password Recovery. AOPR. Microsoft Office 2013-2016

Advanced Office Password Recovery. OpenDocument (AES 256)

Wymogi systemowe

Windows

 • Windows 10/8.1/8 (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2019/2016/2012

Informacja o wersji produktu

Advanced Office Password Recovery v.6.37.2135

25 July, 2019

 • minor bugs were fixed

Wszystkie programy mają możliwość odinstalowania przy użyciu standardowych narzędzi Microsoft Windows - za pomocą panelu sterowania lub za pomocą skrótu „Odinstaluj” w menu „Start”.

Wymogi systemowe

Windows

 • Windows 10/8.1/8 (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2019/2016/2012

Informacja o wersji produktu

Advanced Office Password Recovery v.6.37.2135

25 July, 2019

 • minor bugs were fixed

Wszystkie programy mają możliwość odinstalowania przy użyciu standardowych narzędzi Microsoft Windows - za pomocą panelu sterowania lub za pomocą skrótu „Odinstaluj” w menu „Start”.

Kupić Advanced Office Password Recovery

Home Edition
$ 49
Standard Edition
$ 99
Professional Edition
$ 249
Zamów teraz