För polismyndigheter

Verktyg för dator- och mobilforensik

ElcomSoft hjälper statliga, militära och polismyndigheter, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för dator- och mobilforensik. Våra verktyg är fullständigt ansvariga och pålitliga när det gäller forensik, och kräver ingen komplex träning, specialutbildning eller certifikat. Bevis som extraheras eller återhämtas med hjälp av ElcomSofts verktyg, tas upp till prövning i domstol. Stöd från experter, kompakta servicepolicy och uppdateringar gör våra produkter till en bra investering.

Läs mer

För företag

Lösningar för informationssäkerhet och informationsextraktion

ElkomSoft erbjuder företag en produktlinje för att återställa tillgång till blockerade, krypterade eller lösenordsskyddade data, omfattande säkerhetsrevision och informationsextraktion från olika mobila enheter. ElcomSofts produkter erbjuder avancerad teknik och högsta möjliga prestanda till ett konkurrenskraftigt pris. Regelbundna uppdateringar och kvalitetsservice skyddar din investering. Våra verktyg kräver ingen komplex träning och är ett perfekt alternativ för kontinuerlig användning och engångsarbete.

Läs mer

För hemmabruk

Verktyg för lösenordsåterställning på datorer och mobila enheter

Varje år förloras hundratusentals lösenord, skyddad information blir otillgänglig för den juridiska ägaren. ElcomSofts produkter hjälper till att återfå kontroll över krypterad data, återställa förlorade och glömda lösenord och få tillgång till låsta konton i populära operativsystem, applikationer och tjänster. Tack vare avancerad hårdvaruaccelerationsteknik är våra verktyg snabbast på marknaden med bruk av grafikkort av konsumentkvalitet för snabb återställning.

Läs mer

Nyheter på blogg

Introduction to BitLocker: Protecting Your System Disk

«If you are a Windows user and ever considered protecting your data with full-disk encryption, you have probably heard about BitLocker. BitLocker is Microsoft’s implementation of full-disk encryption that is built into many versions of Windows. You maybe even using BitLocker without realizing that you do – for example, if you have a Surface or […]»

20 January, 2020Oleg Afonin

Apple vs. Law Enforcement: Cloud Forensics

«Today’s smartphones collect overwhelming amounts of data about the user’s daily activities. Smartphones track users’ location and record the number of steps they walked, save pictures and videos they take and every message they send or receive. Users trust smartphones with their passwords and login credentials to social networks, e-commerce and other Web sites. It […]»

17 January, 2020Oleg Afonin

The True Meaning of iOS Recovery, DFU and SOS Modes for Mobile Forensics

«What is DFU, and how is it different from the recovery mode? How do you switch the device to recovery, DFU or SOS mode, what can you do while in these modes and what do they mean in the context of digital forensics? Can you use DFU to jailbreak the device and perform the extraction […]»

15 January, 2020Oleg Afonin